Propozycja zabaw na popołudnie 21.10

Dzień dobry Jeżyki dzisiaj mam dla was kilka zabaw ruchowych

Zabawa orientacyjno-porządkowa Deszcz i parasole.
Przy dźwiękach muzyki dzieci maszerują swobodnie po sali w wyznaczonym kierunku. Na
hasło: Deszcz! zatrzymują się, prostują i tworzą z wyprostowanych nad głowami rąk daszek (parasolkę).

Zabawa ruchowa rozwijająca duże grupy mięśniowe – Przekaż orzech.
Dzieci stają z rodzicami i przekazują sobie orzech: najpierw z przodu, potem za plecami, dołem – pod nogami, górą – nad głowami.

Zabawa bieżna Latające sowy.
Dzieci biegają swobodnie na palcach w jednym kierunku, poruszając rękami. Na sygnał rodzica zatrzymują się i pohukują: uhu, uhu.

Zabawa ruchowa z elementem równowagi – Na jednej nodze.
Dzieci chodzą po pokoju w różnych kierunkach, wysoko podnosząc kolana. Na klaśnięcie rodzica zatrzymują się, stają na prawej nodze, a stopę lewej nogi opierają o kolano prawej nogi, wyciągają ramiona w przód i klaszczą w dłonie. zabawę powtarzamy kilka razy

Zabawa ruchowo-naśladowcza z elementem ćwiczeń ortofonicznych – Zwierzęta w lesie.
Rodzic kolejno wypowiada nazwy zwierząt. Dzieci poruszają się po sali w jednym kierunku – tak jak porusza się wymienione zwierzę (sarna, niedźwiedź, wiewiórka, zając, chomik, myszka itp). R. powtarza nazwy zwierząt i przypisuje im dźwięki i czynności, które dzieci powtarzają:
sarna skacze – hop, hop,
niedźwiedź mruczy – mru, mru,
wiewiórka skacze – hyc, hyc,
zając skacze – kic, kic,
chomik tupie – tup, tup,
myszka piszczy – pi, pi, pi
itp.