Zamierzenia na październik

W październiku Orły realizują następujące zagadnienia:

Dary Pani Jesień – doskonalenie umiejętności rozpoznawania i nazywania owoców i warzyw, rozwijanie umiejętności klasyfikacji, utrwalanie kierunków względem siebie, utrwalanie orientacji w przestrzeni i w schemacie własnego ciała, zwrócenie uwagi na różnorodność jesiennej przyrody

 • Jesienne zbiory
 • Bezpieczne grzybobranie
 • Jesienne zabawy matematyczne
 • Lato w słoiku

Jesienne kolory – rozwijanie umiejętności swobodnej wypowiedzi na forum grupy, doskonalenie percepcji wzrokowej i słuchowej, rozwijanie ekspresji artystycznej, utrwalanie nazw kolorów podstawowych i pochodnych, uwrażliwienie dzieci na nastrój w muzyce i kierunek linii melodycznej

 • Kolorowy bukiet
 • Kolorowy deszcz
 • Jesienne granie
 • Jesienne mandale

Zabawy na jesienne wieczory – wzbogacenie słownika o nazwy zawodów artystycznych, doskonalenie inteligencji językowej, rozbudzanie ekspresji artystycznej, doskonalenie umiejętności budowania i zadawania pytań, wyrażania własnej opinii

 • Kim jest artysta?
 • Sztuka plastyczna – malarz, portrecista
 • Kto tworzy muzykę?
 • Kim jest poeta, pisarz?

W zdrowym ciele zdrowy duch – rozwijanie czynnego słownika, rozwijanie myślenia logicznego i umiejętności klasyfikacji, zwrócenie uwagi na konieczność dbania o zdrowie i o środowisko

 • Jesienna moda
 • Przedszkolaki dbają o zdrowie
 • Ruch to zdrowie

Dodatkowo planujemy:

 • Drzewo z Emocją – sadzenie drzewa w ogródku przedszkolnym – 11.10
 • Warsztaty czytelniczo – przyrodnicze z Bajanką „Wyprawy żubra Pompika” – 21.10
 • Dzień kundelka – 25.10
 • Stworzenie zielonej przestrzeni w sali – 27.10
 • Jesienny bal dyniowy – 28.10

Jesienne piosenki, które poznają dzieci: