Tematy kompleksowe realizowane w lutym

Nasi wspaniali dziadkowie 💜 👵👴🌷

Kształtowanie postawy szacunku wobec osób starszych
Rozmowy na temat roli dziadków w życiu dzieci
Przygotowanie upominków dla babć i dziadków
Przygotowania do nagrania przedstawienia z okazji Dnia Babci i Dziadka
Tłusty Czwartek – zapoznanie z tradycją
Nauka piosenki: „Kto to taki?”

Pomagamy zwierzętom 🦆🐿🐇

Zwrócenie uwagi na potrzebę pomagania zwierzętom zimą
Przygotowanie ptasich przysmaków
Zabawy matematyczne z tablicą multimedialną

Tydzień Życzliwości 👨‍👦‍👦👩‍👧‍👧👨‍👩‍👦‍👦👪

Kraina Mocy Słów – realizacja zadań projektowych „Emocja”
Kształtowanie umiejętności rozpoznawania, rozumienia i nazywania emocji
Zachęcanie do przedstawiania swoich emocji i uczuć

Mieszkańcy krainy wiecznego lodu ❄🐧

Poszerzanie wiedzy o biegunach Ziemi i środowisku przyrodniczym,
Nazywanie i rozpoznawanie wybranych gatunków zwierząt polarnych
Nauka piosenki „Na biegunie północnym”
Sensoplastyka – zabawy masą plastyczną

Dodatkowe atrakcje w lutym:
04.02 – Bal Karnawałowy
14.02 – Walentynki
17.02 – Dzień Kota