Zamierzenia WRZESIEŃ

 1. Temat kompleksowy:  „W naszym przedszkolu” -realizowany od 31.08.2020 – 02.09.2020

Cele :

– współtworzenie przyjaznej atmosfery w grupie

– przestrzeganie wspólnie ustalonych umów i zasad regulujących współżycie w grupie

Realizowane tematy:

 • ,,Pociąg wakacyjnych wspomnień”
 • ,,Sprytne liski”
 • ,,Mój znaczek”
 • ,,Nasze ciała są podobne”
 • ,,Kodeks grupowy”

2.Temat kompleksowy:  „Jestem starszakiem”- realizowany od 07.09.2020– 11.09.2020

Cele:

–  zachęcanie dzieci do niesienia pomocy innym,

– wdrażanie poczucia własnego ja – dziecko jako członek grupy przedszkolnej

– orientacja w schemacie ciała – rozróżnianie stron ciała prawa- lewa  

Realizowane tematy:

 • ,,Nasza sala”
 • ,,Jestem starszakiem”
 • ,,Dobry kolega”
 • ,,Razem się uczymy”
 • ,Nasz kalendarz”

3. Temat kompleksowy:  „Bezpieczne przedszkolaki zdobywają odznaki” – realizowany od 14.09.2020 – 18.09.2020

Cele:

–  wdrażanie do proszenia o pomoc w sytuacjach trudnych,

– kształtowanie umiejętności zachowania ostrożności w ruchu drogowym,

Realizowane tematy:

 • ,,Jesteśmy bezpieczni”
 • ,,Droga do przedszkola”
 • ,,Numery alarmowe”
 • ,,Kolorowe światła”
 • ,,Bezpieczny przedszkolak to ja”

4. Temat kompleksowy:  „Co lubi każdy z nas ”   – realizowany od 21.09.2020 – 25.09.2020

Cele:

– wzmacnianie poczucia własnej wartości,

– kształtowanie umiejętności stosowania zwrotów grzecznościowych,

– zapoznanie z literą ,,O” i cyfrą ,,1”

– wprowadzenie do określenia stron kierunków (prawa lewa)  z własnego punktu widzenia,

Realizowane tematy:

 • ,,Razem grzecznie się bawimy”
 • ,,Sposób na jesienną nudę”
 • ,,Razem wspólnie się uczymy”
 • ,,Prawa – lewa”
 • ,, W przedszkolu się nie nudzimy”

5. Temat kompleksowy:  „Idzie do nas jesień ”- realizowany od 28.09.2020 – 02.10.2020

Cele:

– obserwowanie zmian jakie zachodzą jesienią,

– poznawania świata przyrody jesienią, umiejętność charakteryzowanie pory roku,

– zapoznanie z literą ,,A” oraz cyfrą 2

Realizowane tematy :

 • ,,Roztańczony wietrzyk”
 • ,,Jesienny album”
 • ,,Kolorowy park jesienny”
 • ,,Suknia Pani Jesień”
 • ,,Kolorowy taniec wiatru”