Zabawy ruchowe. Zabawy utrwalające literę „m”

Zestaw zabaw ruchowych nr 9 „Portret Jesieni” – zestaw ćwiczeń w formie opowieści ruchowej.

 Idziemy do lasu na jesienny spacer – marsz po sali.

W lesie rosną różne drzewa: wysokie – dzieci stają na palcach, ręce wyciągnięte w górę –
i niskie– przechodzą do przysiadu.

W nocy padał deszcz, na dróżkach jest pełno kałuż – dzieci przeskakują z nogi na nogę.

Na drzewach widać jesienne kolorowe liście, którymi lekko porusza wietrzyk – dzieci kołyszą rękami w dowolnych kierunkach

Barwne liście wiatr gdzieś niesie – naśladowanie spadających liści.

Pod drzewami chodzi Jesień. Chodzi Jesień zadumana „Już mnie rosy ziębią z rana. Wkrótce przyjdą chłody, deszcze, a tu szala nie mam jeszcze. Wiem, co zrobię!” – Jesień nazbierała liści i z pomysłu swego rada w długi rządek je układa – skłony przedstawiające zbieranie i układanie liści.

Truś – zajączek – przysiadł w trawie. Patrzy bystro i ciekawie. – Szal za krótki – pisnął – Szkoda! Muszę jeden listek dodać, bo wiem przecież doskonale, że są modne dłuższe szale – naśladowanie ruchów zająca, przysiad.

Wśród drzew wścibski wiatr się schował, szybko liście porachował. – na szal … Fiiu! … jest za mało! Więcej, więcej by się zdało! – I wnet zawiał porywiście: – Masz tu jeszcze cztery liście! – kołysanie rękami w dowolnych kierunkach.

Takie piękne! Takie duże! Lecz trzy spadły mi w kałużę!- dzieci przeskakują z nogi na nogę.

Przyfrunęły dwa wróbelki, każdy przyniósł liść niewielki. Już prezenty swoje kładą. Jesień woła: – Co za radość! – I uśmiecha się złociście: – Znów mam więcej o dwa liście. – naśladowanie lotu ptaków.

Przechodziły właśnie dzieci. – marsz.

 Patrzcie! Liście na bukiecik! I jak pięknie wietrzyk wieje, zaraz wszystkie nam przywieje – kołysanie rękami w dowolnych kierunkach.

A tam patrzcie, grzybów kilka, pozbieramy do kącika, i kasztany i żołędzie pozbierajmy prędzej! prędzej! – skłony obustronne podczas marszu.

Grześ trzy zebrał, jeden Ola – i pobiegły do przedszkola – bieg w miejscu. Po drodze deszcz nas zastał – naśladowanie padającego deszczu, a my biegiem do przedszkola – bieg w miejscu.

Teraz znowu grzeje słońce. Dzieci cieszą się i wesoło podskakują – podskoki obunóż. Jesteśmy zmęczeni i po tak długim spacerze nareszcie odpoczniemy w sali – leżenie na dywanie.

Zabawy utrwalające literę „m”

  • Układanie dużej i małej litery M, m dowolnych przedmiotów np. guzików.
  • Nauka poprawnego pisania litery np. w kaszy
  • Dziecko wymienia słowa rozpoczynające się na głoskę „m”
  • Karty pracy