Zabawy matematyczne

Segregujemy- kształtowanie zdolności do klasyfikowania

Wprowadzenie do zajęć poprzez utrwalanie dni tygodnia,  miesięcy, pory roku i pogody. Dzieci jeszcze mylą te pojęcia dlatego pomagamy dziecku odpowiedzieć  na pytania, możemy wymienić z dzieckiem wszystkie dni tygodnia, pory roku, i nazwy miesięcy .

Zadajemy dziecko pytanie:

– jakie mamy dzień tygodni? Jaki był wczoraj dzień tygodnia? Jaki będzie jutro?

– jaki mamy miesiąc?

– jaką mamy porę roku? Jaka będzie następna pora roku?

– jaką mamy dziś pogodę?

1. Segregujemy.

Dziecko samodzielnie  segreguje rozsypane na dywanie guziki lub klocki, następnie uzasadnia swój wybór ( wg koloru, wielkości, kształtu).

2. Zapoznanie z cyfrą 4 na podstawie wiersza ,,Liski” W .Chotomskiej.

  • Przeczytanie wiersza przez rodzica  ,,Liski” W. Chotomskiej

Cztery małe, rude liski

piły mleko z jednej miski.

Jeden lisek z drugim liskiem powsadzały łapki w miskę.

Trzeci lisek z czwartym liskiem weszły w miskę z wielkim piskiem.

I wylały mleko z miski cztery małe rude liski.

Pytania do wiersza:

Kto jest bohaterem wiersza?

Co robiły liski?

Jakiego koloru były liski?

Ile lisków piło mleko?

 Ile było misek z mlekiem?

3. Rodzic prosi o wskazanie na palcach, ile było lisków oraz rozpoznanie spośród kilku cyfr( 1,2,3,) – cyfry 4.

  • Zapoznanie z cyfrą 4 – Rodzic umieszcza przed dzieckiem 3 sylwety lisków, prosi o ich przeliczenie. Gdy dziecko poda prawidłową odpowiedź, dokładamy  jeszcze jednego liska i pytam, ile teraz jest lisków. Dziecko przelicza liski i odpowiadają na pytanie.  Rodzic pokazuję dziecku planszę z cyfrą 4.
  • Nauka pisania cyfry 4- rodzic przed dzieckiem wodzi palcem po wcześniej zapisanej cyfrze  4 i prosi o zwrócenie uwagi na właściwy kierunek kreślenia. Następnie rodzic zapisuje cyfrę 4 tak by dziecko widziało kierunek zapisu. Następnie dziecko kreśli cyfrę 4:  palcem po dywanie, na plecach i dłoni rodzica, kolejnie zapisuje cyfrę 4  na tacy z kaszą manną.
  • Aspekt porządkowy cyfry 4 : dziecko koloruje i ozdabia według pomysłu sylwety lisków , i wycina liski po linii. Następnie dziecko ustawia wycięte liski w kolejce do miski z mlekiem . Odpowiada , który lisek jest pierwszy, który drugi, trzeci i czwarty.
  • Karty pracy z cyfrą 4