Woda to największy skarb życia

Zestaw ćwiczeń porannych

  • Marsz po obwodzie koła w rytm tamburyna
  • Podskoki w miejscu, podbijanie balonika
  • Naleśnik- turlanie się po dywanie
  • Przejście przez dziurawy most- przechodzenie po krzesłach
  • Czołganie się pod krzesłami
  • Masażyk pleców „Domek”

1. Zabawa „Kropelki”.

 Rodzic umieszcza w różnych miejscach w domu sylwety kropelek wody z różnymi imionami i zaprasza dziecko na zroszoną łąkę: „Tutaj wśród traw i liści ukryła się twoja kropelka wody”. Odszukaj kropelkę ze swoim imieniem. Następnie dziecko, naklejają kropelkę wody na swoją bluzeczkę.

2. „Porozmawiajmy o… wodzie.”

Opiekun pyta, czy wszyscy domyślają się już, o czym będą dzisiejsze zajęcia. Następnie przypina w centralnym miejscu napis WODA, a dziecko próbują go odczytać. Opiekun inicjuje rozmowę na temat wody:

 – Do czego potrzebna jest na świecie woda?

– Do czego ludzie potrzebują wody?

– Gdzie możemy znaleźć wodę?

– Skąd ludzie mają wodę?

Wnioski:

– Woda potrzebna jest do życia; bez wody nie byłoby roślin, zwierząt, ludzi.

– Woda jest bardzo potrzebna człowiekowi w codziennym życiu (przykłady).

3. „Jak woda wędruje w przyrodzie?”

a) Zabawa badawcza. Opiekun nalewa wrzątek do naczynia i zwraca uwagę dziecka na zjawisko parowania wody. Zachęca, by spróbowały określić, czym charakteryzuje się para wodna. Następnie zbliża do wylotu naczynia, tak, aby chmura pary osiadła i skropliła się na nim, tworząc deszcz. Dzieci mogą ostrożnie dotknąć osiadłej na pokrywce wody. Obserwują jak krople wody spadają do naczynia z wodą.

b) Odwołując się do powyższego eksperymentu opiekun wyjaśnia dzieciom, w jaki sposób woda krąży w przyrodzie.

Kiedy słońce ogrzewa ziemię woda z rzek, jezior, mórz i naszej skóry paruje.

Wtedy w powietrzu unosi się ogromna ilość maleńkich kropelek wody, które tracąc ciepło łączą się ze sobą tworząc chmury . Jeśli taka chmura spotka na swej drodze ciepłe powietrze, rozprasza się i paruje. Kiedy jednak spotka zimne powietrze, tworzące ją krople łączą się i stają się zbyt ciężkie, aby utrzymać się w powietrzu – wtedy spadają na ziemię jako deszcz.

Jeśli powietrze napotkane przez chmurę jest bardzo, bardzo zimne, wtedy kropelki wody zamieniają się w maleńkie kryształki lodu i spadają na ziemię jako śnieg.

 Woda z roztapiającego się śniegu oraz woda deszczowa nawadnia ziemię i daje wzrost roślinom a jej nadmiar spływa do rzek, jezior i mórz.

c) Po wysłuchaniu wyjaśnień opiekuna, dzieci chętne układają, a następnie przypinają w widocznym miejscu (pod napisem WODA) ilustracje we właściwej kolejności. Opiekun zwraca uwagę na poprawne posługiwanie się liczebnikami porządkowymi (obrazek pierwszy, drugi…).

4. Zabawa badawcza. Opiekun prezentuje dziecku ilustracje i fotografie związane z wodą. Prosi o to, aby na każdym obrazku wskazały wodę. Kiedy pojawią się wątpliwości dotyczące obrazków przedstawiających śnieg i lód opiekun przynosi z zamrażarki pojemniczki z lodem. Dziecko sprawdza, czy z wody nalanej przez nie dzień wcześniej do pojemniczków utworzył się lód. Starają się określić właściwości lodu. Następnie umieszczają lód w miseczce i co jakiś czas patrzą, czy się rozpuścił i przybrał stan ciekły. Następnie próbują określić, co spowodowało, że woda najpierw zamieniła się w lód, a potem znów w ciecz. Opiekun może w tym miejscu zasygnalizować, że woda występuje w trzech stanach skupienia.

5. Zabawa plastyczna rozwijająca wyobraźnię „Wodne stworki”. Dziecko otrzymuje kartkę papieru i kapie na nią kilka kropli niebieskiej farby rozrobionej w dużej ilości wody. Następnie rozdmuchuje krople za pomocą słomki do napojów, tworząc fantazyjne kleksy. Po wyschnięciu dzieci dorysowują swoim stworkom flamastrami różne elementy (oczy, uszy, łapki itp.). Następnie dzieci umieszczają swoje prace na wystawie i kolejno je omawiają.

6. Poznanie litery M, m.

  • Poznanie litery „M, m” pisanej i drukowanej.

Załącznik

  • Poprawnie pisze literę M, m.

  • Dziecko wyszukuje literę „m” z pośród wyrazów znajdujących się w karcie pracy. Koloruje literę M, m.