19.10.2020 Wtorek Poznajemy literkę ,,I, i”

  1. Wprowadzenie do zajęć ,, Litera ,,I,i” – dziecko po kolei odkrywa obrazki na którym są narysowany przedmioty na literę I, zadaniem dziecko jest nazywanie przedmiotów oraz zwrócenie uwagi na literę, która znajduję się na początku każdego wyrazu, dodatkowo dziecko może samo wymyślić wyrazu na literę I. Następnie rodzic demonstruje literę drukowaną i pisaną (wielką i małą)  I, i.  Dziecko zapoznają się z zapisem litery (kierunek pisowni, elementy składowe, skojarzenie z wyglądem litery).
Indyk
Iglo
Igła
Indianin
Instrumenty
Plansze z literą

2.Zabawa dydaktyczna ,,Gdzie ukryła się litera” – zadaniem dzieci jest wyszukanie litery I, i w wyrazach, wskazanie litery i wyrazach oraz sprecyzowanie czy literką jest na początku wyrazu na końcu czy w środku. (rodzic zapisuje wyrazy na gładkich kartkach literami pisanymi) np. iglo, babcia, dynia, kiwi, indyk, miska, kartki, kredki, buzia, Iza, itp.

3.Zabawa dydaktyczna ,,Kreślimy literę I” –rodzic  przypomina w jaki sposób zapisujemy literę I na gładkiej kartce , następnie dziecko kreśli literę pisaną  I wielką ,potem małą różnymi częściami ciała w powietrzu : ręką, palcem, nogą, głową(zachowując prawidłowy kierunek).

4.Zabawa dydaktyczna ,,Zabawki” – rodzic zapisuję wielką i małą literę i na dużej kartce dziecko układa po śladzie różne zabawki ( auta, kredki, koraliki).

5.Zabawa wyciszająca ,,Literkowy masaż” – dziecko kreśli literę I małą i wielką najpierw na podłodze, następnie na plecach oraz ręce rodzica. Kolejno dziecko zapisuję literę I na tacy w której wysypana jest kasza. 

6. Zajęcia plastyczne  ,,Krajobraz Jesienny z literką” – dzieci zapisują literę I na gładkiej kartce, dookoła ozdabiają literę jesiennym krajobrazem wg własnego pomysłu  do wykonania pracy mogą użyć farb lub kredek czy pasteli.