lista dzieci przyjętych i nieprzyjętych do Przedszkola w Kamionkach


Szanowni Rodzice!

Ewentualne odwołania od decyzji komisji rekrutacyjnej można składać po opublikowaniu list dzieci nieprzyjętych, tj. 24 kwietnia br. godz. 15.00. do 6 maja br. do godz. 15.00.

Odwołanie powinny być kierowane do komisji z prośbą o uzasadnienie decyzji o nieprzyjęciu dziecka do przedszkola.

Kolejnym krokiem rodzica może być odwołanie się od decyzji komisji rekrutacyjnej do dyrektora placówki w terminie 7 dni.