Utrwalenie głoski [sz]

Dla dzieci, które opanowały już realizację głosek przedniojęzykowo- dziasłowych w izolacji i w wyrazach. Umiejętność wymawiania prawidłowo głoski w całych zdaniach i w mowie spontanicznej swiadczy o utrwaleniu danej głoski i jest ostatnim etapem terapii danej głoski.

Zatem:

  • czytamy dziecku wiersz,
  • prosimy dziecko o powtórzenie wyrażeń lub zdań z wyrazami z głoską [sz] (np. „Ptaszek sfrunał z daszku”),
  • dziecko wykonuje zadanie zwiazane z doprowadzeniem ptaszków do kaszy.