[ś, ź, ć, dź] dla zaawansowanych

Czytanie dzieciom tekstu z ćwiczonymi głoskami pomaga im utrwalić je, rożnicować z głoskami opozycyjnymi, a także prawidłowo je realizować. Rodzic może przeczytać dziecku poniższy tekst i poprosić dziecko o powtórzenie wyrazów z głoskami [ś, ź, ć, dź] lub o samodzielne opowiedzenie historyjki. Rozwijamy w ten sposób nie tylko artykulację, ale także pamięć słuchową i mowę opowieściową.