[s] dla początkujących

[s] dla początkujących

głoskę [s] realizujemy w następujący sposób:

  • zęby zbliżona do siebie
  • koniec języka zbliżony do dolnych siekaczy
  • usta szeroko („do uśmiechu”)

Ważne! W czasie realizacji głoski [s] język NIE MOŻE wsuwać się pomiędzy zęby! W języku polskim nie ma żadnej głoski, której realizacja wymagałaby wsuwania języka między zęby.

Dziecko odszukuje dwa takie same węże, łączy je linią i w trakcie rysowania wymawia długie [sssss].

Dorosły czyta tekst,a dziecko naśladuje syk węża.