Różnicowanie głosek [s] i [sz]

Ćwiczenie dla dzieci, które przystępują do ćwiczenia prawidłowej artykulacji głoski [sz], aby wskazać na różnice fonetyczne w wymowie głosek [s] i [sz]. A także dla tych, którzy realizują już poprawnie [sz], ale zdarzają im się pomyłki i substytucje (czyli zamienianie) głoski [sz] do głoski [s].