Mowa opowieściowa- Pan Języczek jest chory

Dziś przygoda bardzo lubianego przez dzieci Pana Języczka. Ćwiczenie można wykonać na dwa sposoby.

Dzieciom młodszym pokazujemy poniższe rysunki i zachęcamy do opowiadania, co się wydarzyło. zwracamy uwagę na używanie wyrazów: najpierw, póżniej, następnie, itp.

Dzieciom starszym można rozciąć obrazki, opowidzieć historyjkę Pana Języczka , a następnie poprosic o ułozenie obrazków we właściwej kolejności i opowiedzenie historii. Oczywiście- zwracamy uwagę na wyrazy charakterysttyczne dla mowy opowieściowej (najpierw, następnie, pożniej, ponieważ zrobił…., to stało się….., itp.)