Jak wywołać głoski [sz, ż, cz, dż]?

Na prośbę niektórych Rodziców- raz jeszcze kilka wskazówek dotyczących wywołania głosek przedniojęzykowo- dziąsłowych [sz, ż, cz, dż].

  • Malowanie językiem podniebienia,
  • Malowanie językiem na podniebieniu twardym kropek,
  • Uderzanie, stukanie końcem języka o wałek dziąsłowy („górka” za górnymi siekaczami)
  • Kląskanie (naśladowanie biegnącego konika),
  • Naprzemienne układanie ust do szerokiego uśmiechu i w „dzióbek” (zęby zbliżone do siebie, nie zaciśnięte),
  • Szybkie powtarzanie głoski [l l l l l l] przy szeroko otwartych ustach,
  • Zbliżamy zęby, wysuwamy wargi do przodu, podnosimy koniec języka do wałka dziąsłowego i dmuchamy przez zęby
  • Wymawiamy głoskę [sz] w sylabach: · spółgłoska [sz] w nagłosie: [szu szo sza szy sze] ,spółgłoska [sz] w śródgłosie: [uszu oszo asza esze yszy iszy] , spółgłoska [sz] w wygłosie: [usz osz asz esz ysz isz].

Pierwszy rysunek ust prezentuje układ warg i języka przy wymowie głosek [s, z, c, dz], a drugi- układ przy realizacji głosek [sz, ż, cz, dż].