Głoska [s] dla zaawansowanych

Poniższe ćwiczenie służy utrwaleniu głoski [s] w nagłosie, sródgłosie i wygłosie. Można je wykonać na dwa sposoby:

  • poprosić dziecko o powtórzenie wyrazów, któe widać na obrazku
  • rozciąć elementy i układać je jak pasujące do siebie puzzle; w ten sposób powstają wyrażenia lub zdania, które dziecko powtarza.

Pamiętamy o prawidłowej wymowie głoski [s]:

  • zę by zbliżone do siebie
  • język za zębami (dotyka końcem dolnych siekaczy)
  • usta szeroko.

Udanej zabawy!