Pierwsze dni września w przedszkolu

W pierwszych dniach września przypomnieliśmy sobie zasady panujące w naszej grupie.

Kalendarz urodzin Kicajacych Zajaczków. Mamy już 4 lata!

Wspominaliśmy wakacje oraz letnie podróże. Dzieci wykonały pocztówkę z wakacji.

Praca grupowa – malowanie farbami plakatowymi za pomocą rąk na temat ,, Odcienie słońca i nieba”