Nasze prace plastyczne

Koszyczki wielkanocne wykonane z plastikowych butelek

,, Kurka wielkanocna ” wykonana techniką stemplowania

Prima Aprilisowy stworek- dorysowywanie połowy stworka kredkami pastelowy i wg pomysłów dzieci

Kukiełki teatralne

,,W marcu jak w garncu”- malowanie farbami plakatowymi

,, Elektryczne sprzęty domowe” wykonane z kartonów