Kicające Zajączki witają!

Wychowawcy grupy:

mgr Monika Wierzbicka

  • Studia I stopnia Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna
  • Studia II stopnia Edukacja elementarna i terapia pedagogiczna

Nauczyciel wspomagający :

mgr Katarzyna Kasprzyk

  • Studia I stopnia Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna,
  • Studia II stopnia Pedagogika Specjalna
  • Studia podyplomowe Oligofrenopedagogika
  • Studia podyplomowe Tyflopedagogika

Pomoc nauczyciela :

Barbara Wartecka