INFORMACJA O ZADANICH REALIZOWANYCH W PRZEDSZKOLU -WRZESIEŃ

TEMAT KOMPLEKSOWY: Witamy w przedszkolu

realizowany 1-10.09

Umiejętność ogólna:

– Nawiązywanie serdecznego, bliskiego kontaktu z nauczycielką i nabywanie umiejętności wyrażania słowami własnych potrzeb.

– Uczenie się wykonywania czynności samoobsługowych i porządkowych.

– Poznawanie zasad regulujących zachowania w grupie przedszkolnej

–Wdrażanie do słuchania i wykonywania poleceń nauczycielki.

– Poznanie rozkładu pomieszczeń przedszkolnych, omówienie zasad poruszania się po nich oraz zasad warunkujących bezpieczeństwo na terenie przedszkola.

–Uczenie się używania zwrotów grzecznościowych w określonych sytuacjach.

TEMAT KOMPLEKSOWY: Na wsi jesienią

realizowany 13-17.09

Umiejętność ogólna:

-Kształtowanie nawyków prozdrowotnych

-Zachęcanie do spożywania owoców i warzyw; ograniczanie spożywania słodyczy, chipsów

-Poznanie nazw wybranych owoców i warzyw oraz ich znaczenia w codziennej diecie

– Doskonalenie koordynacji wzrokowo- ruchowej

TEMAT KOMPLEKSOWY: Na wsi jesienią-pomocnicy rolnika

realizowany 20-24.09

Umiejętność ogólna:

-Doskonalenie pamięci i percepcji słuchowej

-Poszerzanie wiedzy przyrodniczej

-Utrwalenie nazw warzyw i owoców

– Zapoznanie z pracą rolnika na polu

TEMAT KOMPLEKSOWY: W piekarni

realizowany 27.09-01.10

Umiejętność ogólna:

-Budzenie szacunku do pracy ludzi

-Poznanie etapów powstawania chleba

– Rozwijanie logicznego myślenia i kształtowanie umiejętności matematycznych- rozwijanie orientacji przestrzennej

Piosenka miesiąca

,,Na wsi jesienią”

Na wsi mnóstwo niespodzianek,mgła nad łąką wita ranek.

A w południe dym z ogniska

i gawrony na ścierniskach.

Ref. Jesień na wsi, na wsi jesień,

Jakie dary nam przyniesie?

W sadach jabłka już spadają,

dzieci szybko je zbierają.

Gruszki, śliwki oraz dynie,

jesień właśnie z tego słynie

Wiersz pt. ,,Co nam niesie jesień?”

Obrodziły pięknie

ogrody i pola.

Jak zbierać te skarby,

wie każdy przedszkolak.

Dojrzały pomidor

sam wpada do rączki,

a groszek narzeka

na zbyt ciasne strączki.

Ziemniaczek gotowy

dać nura do wora.

Kapuściane głowy

szepcą, że już pora.

Rumiane jabłuszko

do koszyka wpada.

Jak dobrze, że zimą

będzie co podjadać.

Zabawa ortofoniczna pt. ,,Dźwięki jesieni”

Jedzie traktor- tu,tu,tu…

Za nim wozy-tur, tur, tur…

Wiatr zawiewa- wiu, wiu, wiu…

A w stodole- szur, szur, szur…

Małą myszka- pi, pi, pi…

Gryzie ziarno- chi, chi, chi…

Gawron kracze- kra, kra, kra…

Jesień na wsi nie jest zła! Ha! Ha! Ha!