INFORMACJA O ZADANICH REALIZOWANYCH W PRZEDSZKOLU – PAŹDZIERNIK

TEMAT KOMPLEKSOWY:  Uśmiechamy się do jesieni realizowany 4-8.10.2021

TEMAT KOMPLEKSOWY:  Idziemy do lasu realizowany 11-15.10.2021

TEMAT KOMPLEKSOWY:  Grzybki, hop do koszyka realizowany 18-22.10.2021

TEMAT KOMPLEKSOWY:  Jesienne bukiety realizowany 25-29 10.2021

Umiejętność ogólna:

– Zapoznanie z jesiennymi skarbami.

– Kształtowanie umiejętności wypowiedzi w oparciu o wysłuchany utwór.

– Rozpoznawanie cech charakterystycznych dla aktualnej pory roku.

-Nabywanie umiejętności dzielenia na sylaby

-Doskonalenie umiejętności posługiwania się nożyczkami

-obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie w bliskim otoczeniu przedszkola

-obserwowanie drzew w bliskim otoczeniu przedszkola, domu; dostrzeganie zmian kolorów liści

-gromadzenie owoców drzew w kąciku przyrody; wykorzystywanie ich do wszelkiej działalności: matematycznej, plastycznej, muzycznej, w relaksacji lub w ćwiczeniach ruchowych.

– Uświadomienie zagrożeń płynących ze spożycia nieznanych grzybów

-Zapoznanie ze zjawiskiem wybarwiania liści

– Rozpoznawanie barw podstawowych i tworzenie barw pochodnych

– Kształtowanie spostrzegawczości poprzez wyszukiwanie elementów na ilustracji oraz wskazywanie różnic

– Rozwijanie percepcji słuchowej poprzez rozpoznawanie dźwięków otoczenia