INFORMACJA O ZADANICH REALIZOWANYCH W PRZEDSZKOLU-MARZEC

28.02- 04.03.2022  ,,Każdy przedszkolak dobrze wie, że dziką przyrodę szanuje się!”

Umiejętności ogólne zdobywane przez dzieci:

– Rozwijanie zainteresowań dzieci przyrodą.

– Wzbogacenie wiedzy na temat najpopularniejszych zwierząt.

– Zapoznanie dzieci z sytuacją zagrożonych gatunków oraz z możliwościami realnego wsparcia na ich rzecz.

07.03-11.03.2022 ,,Urządzenia elektryczne w moim domu”

Umiejętności ogólne zdobywane przez dzieci:

– Poszerzanie wiedzy na temat urządzeń elektrycznych oraz z zasadami bezpiecznego korzystania z nich

– Zachęcanie dzieci do utrzymywania porządku wokół siebie

14-18.03.2022 ,, Ciepło- zimno, taka jest marcowa pogoda”

Umiejętności ogólne zdobywane przez dzieci:

– Poszerzenie wiedzy na temat wiosennych zmian w przyrodzie i pogodzie 

– Zapoznanie dzieci ze znaczeniem przysłowia ,,W marcu, jak w garncu”

21-25.03.2022 ,,Witaj wiosno!”

Umiejętności ogólne zdobywane przez dzieci:

– Poznanie obrzędów i zwyczajów związanych z pożegnaniem zimy i powitaniem wiosny

-Poszerzanie wiedzy na temat wiosennych zmian w przyrodzie 

-Poszerzanie słownictwa i wiedzy przyrodniczej

28.03-01.04.2022 ,,W teatrze”

Umiejętności ogólne zdobywane przez dzieci:

– Rozbudzenie zainteresowań teatrem

– Poszerzenie słownika czynnego i biernego o pojęcia dotyczące teatru

– Stwarzanie sytuacji do zabaw parateatralnych