Zapraszamy do eko konkursu :)

Zapraszamy dzieci do wzięcia udziału  w konkursie                   

„Moje eko- drzewko”

1.Celem konkursu jest propagowanie wśród dzieci idei segregacji odpadów, uświadomienie  konieczności ochrony środowiska, rozwój umiejętności plastyczno – technicznych oraz wyobraźni przestrzennej.

2. Warunkiem uczestnictwa jest wykonanie wspólnie z rodzicem eko- drzewka z materiałów wtórnych (plastikowe butelki, sznurki, kolorowe szmatki, kubeczki, rolki po papierze toaletowym, pudełka, plastikowe słomki itp.)

3. Format pracy – przestrzenna. Maksymalna wysokość pracy do 30 cm.

4.Do drzewka należy przypiąć metryczkę zawierającą: imię i nazwisko dziecka, wiek, nazwę grupy przedszkolnej.

5.Ocena prac będzie przebiegać pod kątem: oryginalności, zastosowania ciekawych technik plastycznych, estetyki i jakości wykonanych prac.

6. Czas trwania konkursu od 05.10 do 09.10. 2020. Eko drzewka  należy złożyć u nauczycieli w grupach przedszkolnych w terminie do 09.10.2020

7. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 12.10.2020 r.


8. Każdy z uczestników otrzyma dyplom i drobny upominek. Najciekawsze prace będą nagrodzone.

9. Wszystkie prace biorące udział w konkursie będą wyeksponowane w holu przedszkola.

10. Uczestnictwo w konkursie oznacza udzielenie zgody na publikację imienia
i nazwiska jego uczestnika. Organizator zastrzega sobie prawo do wystawienia
i opublikowania prac.

Organizator konkursu: Katarzyna Brzezińska

grupa Błyskawiczne Jastrzębie