Zabawy matematyczne, ćwiczenia grafomotoryczne.

Poproś o wydrukowanie zadań.

Połącz kropki według wzoru obok.

Wytnij kolorowe kształty i naklej we właściwym miejscu w odpowiedni sposób.

Narysuj takie same kształty na drugim skrzydle motyla i pokoloruj je.

Dokończ wzór na paskach wg pokazanego rytmu.

Poruszaj się trochę. Może spróbujesz jogi z opowieścią?