Cztery żywioły – ziemia

Posłuchajcie opowiadania, spróbujcie odpowiedzieć na pytania:

O kim jest opowiadanie? Jak miał na imię szczurek i kogo odwiedził? Co spotkało rodzinę krecików? Zastanówcie się, co możemy zrobić, aby nasza ziemia była czysta?

Polecenie:

Wypełnij postać kreta kawałkami papieru wydzieranymi z papieru kolorowego. Następnie wytnij jego sylwetkę i naklej na kartce z bloku. Domaluj farbami plakatowymi jego środowisko  życia.

Sudoku należy wyciąć elementy pod kratownicą i dopasować w taki sposób, aby nie powtarzał się żaden element w linii oraz w wytłuszczonym kwadracie składającym się z 4 elementów.

Połącz kropki wg wzoru:

Posłuchajcie piosenki „Cztery żywioły” i spróbujcie zaśpiewać.

Co możemy zrobić, aby nasza Ziemia nie „chorowała”?