Jak powstaje cukier?

1.Jak powstaje cukier? – wysłuchanie zagadek i układanie historyjki obrazkowej. Rodzic pokazuje poniższe ilustracje do historyjki. Następnie czyta kolejno zagadki, a dzieci wskazują obrazki do nich pasujące. Gdy wszystkie obrazki zostaną ułożone we właściwej kolejności, dziecko(z pomocą rodzica) opowiadają, jak …