Zajęcia popołudniowe 15.11.2021

1.„Jaki to instrument” – zagadki słuchowe

2.„Na czym gra ta osoba?” – zabawa muzyczna – rozkładamy na dywanie karty obrazkowe przedstawiające osoby grające na różnych instrumentach bez tych instrumentów, tak, aby dzieci nie widziały co się na nich znajduje(zakrywamy instrumenty). Następnie zaprasza do siebie dziecko i prosimy je o odsłonięcie kart, zastanowienie się na czym gra dana osoba i nazwanie tego instrumentu.