Zabawy z literą ,,d”, ,,D”.

1.Odkrywanie litery d, D: małej i wielkiej, drukowanej i pisanej. Próba kreślenia litery d, D pisanej małej i wielkiej na kartce zw wzorem( palcem), na plecach kolegi/koleżanki, w powietrzy, na tacce z kaszą, mąką.

Brak opisu.
Brak opisu.
Kaligrafia Litery | Darmowe Kolorowanki do Wydruku

2. Dzieci dzielą słowo dom na sylaby (klaszcząc) i na głoski (jedna głoska to jeden wyprostowany palec). Liczą sylaby igłoski w słowie dom. Wymieniają inne słowa, w których głoska „d” jest na początku, na końcu.

3.Dzieci wymawiają głoskę d – długo i krótko. Głoska d jest spółgłoską i oznaczamy ją kolorem niebieskim.

4.Zobacz jak napisać litere d, D.

5. Napisz po śladzie literki d, D.

http://bystredziecko.pl/karty-pracy/nauka-pisania/3/d-nauka-literek.pdf

6. Spróbuj odczytać wyrazy, które już znasz:

mama
tata
Ola
Tola
tam
dam
dom
da
do
dama
tama
Lola