Zarządzenie Prezesa Rady Ministrów – stopnie bezpieczeństwa CRP

Szanowni Rodzice,
w związku z zarządzeniami nr 107 oraz 108 Prezesa Rady Ministrów wprowadzającymi stopnie alarmowe BRAVO oraz CHARLIE, przedłuża się zakaz wstępu osób trzecich (w tym Rodziców) do przedszkola ze względów bezpieczeństwa.