Zapisy na dyżur wakacyjny

Drodzy Rodzice !

Od 09.06 można zapisywać Dzieci na organizowany przez przedszkole dyżur wakacyjny, obejmujący terminy : 01.07.2021 – 30.07.2021 oraz 16.08.2021 – 31.08.2021

Poniżej informacje dotyczące zapisów :

  1. Zgłoszenie na dyżur lipcowy i sierpniowy wymaga odrębnego zgłoszenia, którego druk należy pobrać ze strony internetowej przedszkola. Wypełniony formularz należy złożyć w skrzynce pocztowej przedszkola lub przesłać na adres e-mailowy sekretariatu <sekretariat@przedszkolekamionki.kornik.pl>, w nieprzekraczalnym terminie do 23 czerwca (środa). Informacja o wysokości opłaty za dni dyżuru zostanie podana na wskazany w zgłoszeniu adres e-mailowy.
  2. Wypełnienie w/w dokumentów jest warunkiem przyjęcia dziecka na dyżur.
  3. Zwroty opłat za usprawiedliwione nieobecności zostaną uwzględnione najpóźniej do 10 września na konto wskazane przez rodzica w zgłoszeniu.