Uwaga Rodzice Dzieci uczęszczających do naszych Zerówek – nabór do pierwszej klasy!

REKRUTACJA DO KLAS I SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

W dniach od 21.03.2022 r. – 08.04.2022 r. prowadzona będzie rekrutacja dzieci do klas I szkół podstawowych.

Nabory do przedszkoli i klas I szkół podstawowych prowadzone będą przy wsparciu systemu elektronicznego z wykorzystaniem jednolitych kryteriów naboru.

Kryteria gminne dla prowadzonej rekrutacji dzieci do klas I szkół podstawowych znajdują się w Uchwale Rady Miasta i Gminy Kórnik.

Szczegóły dotyczące terminów rekrutacji nabór na rok szkolny 2022/2023 do klas I szkół podstawowych znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.