Ubezpieczenie dzieci

PROSIMY O PRZYNIESIENIE ODLICZONEJ KWOTY NA ZEBRANIE W KOPERCIE PODPISANEJ IMIENIEM I NAZWISKIEM DZIECKA

Szanowni Państwo!

Proponujemy dla Państwa dzieci ubezpieczenie od NNW w PZU.

mamy dwa warianty ubezpieczenia:

Pierwszy wariant na sumę 12.000 pln za składkę 36,80 na cały rok (od 1.09.2020 do 31.08.2021) pod warunkiem uiszczenia opłaty do dnia 15 września br. Obejmuje ono podstawowe świadczenia z tytułu śmierci lub trwałego uszczerbku na zdrowiu plus assistance – zakres podstawowy, oraz świadczenie dodatkowe: świadczenie z tytułu kosztów leczenia(refundacja) wysokość świadczenia 2.500 pln, amputacja kończyny/części kończyny z powodu nowotworu wysokość świadczenia 2.000 pln, śmierć w wyniku nowotworu złośliwego 2.000 pln, śmierć dziecka z powodu wady serca – 2.000 pln, śmierć rodzica 2.000.

Ryzyka dodatkowe objęte polisą sepsa – 2.000 pln

Drugi wariant na sumę 20.000 pln za składkę 65,06 na cały rok (od 1.09.2020 do 31.08.2021) pod warunkiem uiszczenia opłaty do dnia 15 września br. Obejmuje ono podstawowe świadczenia z tytułu śmierci lub trwałego uszczerbku na zdrowiu plus assistance – zakres podstawowy, oraz świadczenie dodatkowe: świadczenie z tytułu kosztów leczenia(refundacja) wysokość świadczenia 2.500 pln, dieta szpitalna w wyniku NW – 25zł, amputacja kończyny/części kończyny z powodu nowotworu wysokość świadczenia 2.000 pln, śmierć w wyniku nowotworu złośliwego 2.000 pln, śmierć dziecka z powodu wady serca – 2.000 pln, śmierć rodzica 2.000.

Ryzyka dodatkowe objęte polisą – sepsa i dieta szpitalna z powodu choroby 25zł

POLISA OBOWIĄZUJE PRZEZ 24H NA TERENIE CAŁEGO KRAJU I ZA GRANICĄ