Rekrutacja – komunikat dla Rodziców

Szanowni Państwo,

przypominamy, że wnioski należy wypełnić w wersji elektronicznej dostępnej na Portalu dla rodziców http://www.gminakornik.przedszkola.vnabor.pl, następnie wydrukować, podpisać i złożyć wraz z oświadczeniami w „przedszkolu pierwszego wyboru”. W sytuacji braku możliwości dostępu do Portalu dla Rodziców i wydrukowania Wniosku, przedszkole stworzy możliwość dopełnienia ww. formalności.

Próba wprowadzenia kolejnego wniosku zostanie automatycznie zablokowana.

Wniosek rekrutacyjny wraz z oświadczeniami można złożyć również elektronicznie po podpisaniu dokumentów podpisem elektronicznym profilem zaufanym lub podpisem kwalifikowanym.

W procesie rekrutacji będą brały udział tylko te dzieci, dla których „Wniosek” zostanie:

1) wypełniony w wersji elektronicznej, wydrukowany oraz dostarczony wraz z oświadczeniami, lub;

2) dostarczony w formie papierowej z podpisem rodziców do placówki pierwszego wyboru, bądź;

3) zostanie podpisany profilem zaufanym lub podpisem kwalifikowanym i wysłany elektronicznie wraz z załączonymi elektronicznie oświadczeniami.