REKRUTACJA – informacja dla Rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola

Szanowni Państwo,

zbliżamy się do procesu rekrutacyjnego na rok szkolny 2022/2023. Przypominamy, że podstawą przyjęcia dziecka do przedszkola na kolejny rok szkolny jest złożenie wypełnionej „Deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego”.  

Druk „Deklaracji…” należy pobrać ze strony internetowej lub poprosić o otrzymanie wydrukowanego pliku w przedszkolu – dokumenty będą dostępne od 28.02 godz. 8:00

W procesie przyjęcia dzieci kontynuujących edukację przedszkolną zakwalifikowane zostaną tylko te dzieci, których „Deklaracje o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego” w formie papierowej  z podpisem rodziców zostaną dostarczone do Wychowawców/Sekretariatu,  w terminie od 28.02 r. godz. 8:00 do dnia 14.03 godz. 15:00.

W przypadku niekontynuowania dalej wychowania przedszkolnego przez dziecko w danej placówce, rodzice (opiekunowie prawni) w tym samym terminie składają pisemną rezygnację z kontynuowania wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2022/2023 – dokumenty będzie można również pobrać ze strony www lub poprosić w przedszkolu o wydanie wydrukowanych deklaracji (dostępne od 28.02 godz. 8:00).


Z poważaniem,
Adrianna Chmielewska
Sekretariat