Informacja od Rady Rodziców

Szanowni Rodzice!

Rada Rodziców zwraca się do Państwa z uprzejmą prośbą

o wpłatę składki na Radę Rodziców w roku szkolnym 2021/2022.

Niniejszym informujemy, że  w obecnym roku szkolnym opłata roczna na Radę Rodziców pozostaje bez zmian i wynosi 100 zł (50zł na semestr) na dziecko*. Składkę należy przekazać do skarbnika w danej grupie przedszkolnej, do której uczęszcza dziecko lub wpłacić bezpośrednio na konto Rady Rodziców 

jednorazowo w kwocie 100 zł na rok lub w dwóch ratach po 50zł na semestr

na numer 42 9076 0008 2001 0015 8929 0001

(w tytule przelewu wpisując: imię i nazwisko dziecka_nazwa grupy do której dziecko uczęszcza_SKŁADKA)

Pieniądze ze składek pozwolą na realizację wielu ciekawych przedsięwzięć skierowanych do Państwa dzieci, w tym m.in. teatrzyków, koncertów, wycieczek, festynów, konkursów, a także innych aktywności, czy choćby upominków dla absolwentów itp. Oczywiście czekamy również na Państwa propozycje dla najmłodszych! 😊

Jednocześnie informujemy, iż z uwagi na problemy organizacyjne, oczekiwania Rodziców oraz liczne prośby od Rodziców o zakup i finansowanie prezentów świątecznych dla dzieci w swoim gronie, tj. w grupach przedszkolnych dla dzieci, których rodzice wyrażają zgodę na upominki od tego roku RR nie będzie dofinansowywać prezentów świątecznych dla Naszych przedszkolaków. W zamian za to, unikając w ten sposób dodatkowej składki zbieranej przez Dyrekcję przedszkola na teatrzyki w wysokości 100 zł/dziecko na rok, RR zdecydowała się na sfinansowanie teatrzyków dla wszystkich dzieci.

Efekt planowanych działań zależy od wpłacanych przez nas rodziców składek dlatego w imieniu Rady Rodziców gorąco zachęcam do współpracy!

Przewodnicząca  Rady Rodziców 

*  składka na semestr = 50 zł/dziecko

Wysokość składki dla posiadaczy karty dużej rodziny:

I dziecko – 50 zł/sem.

II dziecko – 25zł/sem.

III i kolejne dziecko – zwolnione z opłaty składki = 0 zł/sem.