DLACZEGO WARTO WYBRAĆ NASZE PRZEDSZKOLE?

Realizujemy własne zadania sięgając do osiągnięć nowoczesnej dydaktyki. Przedszkole zapewnia warunki dla rozwoju każdego wychowanka, wyposaża go w wiedzę i umiejętności, które pozwolą  na dobre funkcjonowanie na dalszych etapach edukacyjnych. Kadra przedszkola to specjaliści o wysokich kompetencjach i predyspozycjach do pracy z dziećmi.

Promujemy:

  • ZDROWY I SPORTOWY TRYB ŻYCIA
Ukazywanie Dzieciom zdrowego stylu życia poprzez krzewienie zamiłowania do sportu oraz częste spacery.
  •  ROZWIJANIE SAMODZIELNOŚCI I KREATYWNOŚCI U DZIECI
To nie tylko umiejętność wykonywania bez pomocy codziennych czynności. To przede wszystkim gotowość dziecka do uporania się z różnymi trudnościami, jakie niesie życie i radzenie sobie z emocjami.