Dyżur wakacyjny 01.07.2018 – 31.07.2018 (22 dni) w Przedszkolu w Kórniku im. Misia Uszatka

Dyżur wakacyjny

01.07.2018 – 31.07.2018 (22 dni)

w Przedszkolu w Kórniku im. Misia Uszatka

 1. Zgłoszenia na dyżur przyjmujemy do 19 czerwca (wtorek).
 2. W celu zapisania dziecka na dyżur należy wypełnić druk porozumienia, który pobieramy i wypełniony składamy u nauczycielek grup, lub w administracji naszego przedszkola. Podpisane obustronnie porozumienie zostanie oddane rodzicom wraz z informacją o wysokości opłaty.
 3. Wysokość opłaty za dyżur zostanie naliczona i podana do wiadomości 21 czerwca.
 4. Opłatę za dyżur należy dokonać najpóźniej do 30 czerwca na konto Przedszkola w Kórniku zamieszczone na druku porozumienia.
 5. Warunkiem przyjęcia dziecka na dyżur będzie okazanie dowodu wpłaty w pierwszym dniu korzystania z dyżuru.
 6. Zwroty opłat za usprawiedliwione nieobecności zostaną uwzględnione najpóźniej do 10 września na konto wskazane przez rodzica w porozumieniu.

 

Dyżur Wakacyjny 01.08.2018 – 31.08.2018 (22 dni) w Przedszkolu w Kamionkach.

Dyżur wakacyjny

01.08.2018 – 31.08.2018 (22 dni)

w Przedszkolu w Kamionkach

 1. Zgłoszenia na dyżur przyjmujemy do 19 czerwca (wtorek).
 2. W celu zapisania dziecka na dyżur należy wypełnić druk porozumienia, który pobieramy i wypełniony składamy u nauczycielek grup, lub w administracji naszego przedszkola. Podpisane obustronnie porozumienie zostanie oddane rodzicom wraz z informacją o wysokości opłaty.
 3. Wysokość opłaty za dyżur zostanie naliczona i podana do wiadomości 21 czerwca.
 4. Opłatę za dyżur należy dokonać najpóźniej do 31 lipca na konto naszego Przedszkola zamieszczone na druku porozumienia.
 5. Warunkiem przyjęcia dziecka na dyżur będzie okazanie dowodu wpłaty w pierwszym dniu korzystania z dyżuru.
 6. Zwroty opłat za usprawiedliwione nieobecności zostaną uwzględnione najpóźniej do 10 września na konto wskazane przez rodzica w porozumieniu.

 

UWAGA ZEBRANIE!!!

UWAGA ZEBRANIE!!!

 

DRODZY RODZICE!
ZEBRANIE INFORMACYJNE DLA RODZICÓW DZIECI NOWO PRZYJĘTYCH DO PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2018/2019, ODBĘDZIE SIĘ W CZWARTEK 14 CZERWCA O GODZ. 17.00.

 

SERDECZNIE ZAPRASZAM

POLA NADZIEI

HISTORIA PÓL NADZIEI W POLSCE

Żonkile są międzynarodowym symbolem nadziei, przypominają nam o ludziach cierpiących, oczekujących naszego towarzyszenia w trudnym okresie odchodzenia z tego świata. Wiosną, kiedy kwitną – zbieramy fundusze dla Hospicjum, w zamian za datek wręczając ofiarodawcom żonkilową broszkę.

Pola Nadziei są programem, który został stworzony przez Organizację Charytatywną Marie Curie Cancer Care w Wielkiej Brytanii. Ideą programu jest pozyskiwanie funduszy na utrzymanie hospicjów w Wielkiej Brytanii, a także edukacja i uwrażliwienie społeczeństwa na los terminalnie chorego człowieka. W 1998 roku Organizacja MCCC w Edynburgu obchodziła swoje 50-lecie. Przygotowując się do obchodów tej uroczystości mając za patronkę Marię Skłodowską Curie postanowiła zapoznać ze swoją pracą jedno z polskich hospicjów. Kraków jest miastem bliźniaczym z Edynburgiem, zatem Kraków został wybrany, jako miejsce polskiej edycji “Pól Nadziei”. Beneficjentem programu zostało Towarzystwo Przyjaciół Chorych “Hospicjum”.

Wiosną 1998 roku w parkach krakowskich zakwitły pierwsze polskie “pola nadziei”. 350 tys. żonkilowych cebulek oraz niezbędną do przeprowadzenia akcji pomoc i wiedzę przekazała Organizacja MCCC.

Akcja charytatywna, z której fundusze będą przekazane na budowę w Środzie Wielkopolskiej.

Polega na tym, że dzieci będą sadzić żonkile w przedszkolu, gdy na wiosnę zakwitną, będziemy je sprzedawać, ponadto można wrzucać pieniądze do puszek (w każdej sali).

 

Zebranie z rodzicami przedszkolaków

Drodzy rodzice!
Dnia 23 sierpnia o godz. 17.00 odbędzie się zebranie informacyjne dla rodziców dzieci 3-letnich przyjętych do przedszkola w Kamionkach, na które serdecznie zapraszam (miejsce zebrania podam w późniejszym terminie).
Dnia 24 sierpnia o godz. 17.00 odbędzie się zebranie informacyjne dla rodziców dzieci 4 i 5-letnich przyjętych do przedszkola w Kamionkach, na które serdecznie zapraszam (miejsce zebrania podam w późniejszym terminie).
Agnieszka Askutja – dyrektor Przedszkola w Kamionkach